Roczniki i Regiony dla pojazdów

Aby prawidłowo rozpoznać swój pojazd w katalogach doboru można posłużyć się numerem VIN (zazwyczaj identyfikuje jednoznacznie wersję pojazdu jaka opuściła fabrykę Suzuki) lub określić rok modelowy pojazdu wraz z rynkiem przeznaczenia dla danego egzemplarza pojazdu (odkodować oznaczenia producenta).

Wersje pojazdów pomiędzy rynkami przeznaczenia jak i pomiędzy poszczególnymi latami produkcyjnymi (rocznikami modelowymi) będą się od siebie różnić. A tym samym części do pojazdów nie będą wymienialne 1:1 pomiędzy takimi różnymi wersjami pojazdów.

Roczniki modelowe w SUZUKI w motocyklach oznaczane są następująco:

2022 ....... M2

2021 ....... M1

2020 ....... M0

2019 ....... L9

2018 ....... L8

2017 ....... L7

2016 ....... L6

2015 ....... L5

2014 ....... L4

2013 ....... L3

2012 ....... L2

2011 ....... L1

2010 ....... L0

2009 ....... K9

2008 ....... K8

2007 ....... K7

2006 ....... K6

2005 ....... K5

2004 ....... K4

2003 ....... K3

2002 ....... K2

2001 ....... K1

2000 ....... Y

1999 ....... X

1998 ....... W

1997 ....... V

1996 ....... T

1995 ....... S

1994 ....... R

1993 ....... P

1992 ....... N

1991 ....... M

1990 ....... L

1989 ....... K

1988 ....... J

1987 ....... H

1986 ....... G


Najpopularniejsze kody rynków przeznaczenia pojazdów SUZUKI to: 

E01 ....... Świat (ogólna dla całego świata gdzie występuje lewostronny ruch pojazdów)

E02 ....... Anglia (rynek z prawostronnym ruchem pojazdów)

E03 ....... USA

E33 ....... California (region inny niż USA ze względów na "ekologię")

E24 ....... Australia (rynek z prawostronnym ruchem pojazdów)

E28 ....... Canada

**

E19 ....... Belgia / UE (rynek z lewostronnym ruchem pojazdów)

E21 ....... Europa / UE (rynek z lewostronnym ruchem pojazdów)


Wersje zblokowane / odblokowane fabrycznie: 

"U" - litera U w symbolu modelu pojazdu np. SFV650UA 2014 L4 (E21) oznacza że pojazd Gladius 650 rok modelowy 2014 w wersji z ABS-em przeznaczony na rynek Europejski (z prawostronnym ruchem pojazdów) był fabrycznie zblokowany.


***


Zatem jeśli w katalogu części (schematach budowy pojazdu) wymieniony jest np. pojazd:

DL650 V-Strom 2008 K8 (E19) 

Oznacza to że jest pojazd wyprodukowany jako rok modelowy 2008 z przeznaczeniem dla rynków europejskich z lewostronnym ruchem pojazdów. 

Uwaga - w krajach Europy Zachodniej dość często spotyka się sytuacje, w których pojazdy nowo sprzedawane przez salon mają wpisywany rok produkcji do dowodu rejestracyjnego jako rok kalenadrzowy sprzedaży i pierwszej rejestracji pojazdu za granicą. Wówczas taki przykładowy "DL650 K8" sprzedany w 2010r mógłby mieć wpisany w dowodze rejestracyjnym z Francji nawet 2010r jako rok produkcji. Podobnie wersja przeznaczenia E19 [ruch lewostronny w Europie] lub E02 [ruch prawostronny w Anglii] będą się od siebie różnić poprzez sposób doświetlania/świecenia świateł przednich, a tym samym oświetlenie pojazdu zwłaszcza reflektor przedni pojazdu należy dopierać do prawodłowej wersji (rynku przeznaczenia). 

Wymienione powyżej sytuacje przykładowe mogą powodować błędny dobór części do pojazdu przez użytkowników nie mających wiedzy o takich praktykach. Sugerujemy aby w sytuacjach niepewnych kontrolować wersję pojazdu poprzez podanie numeru VIN obsłudze sklepu.