Regulamin


Niniejszy regulamin określa warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez Moto-Moto Daromiła Wawrzyniak (NIP 7271167767) za pośrednictwem strony internetowej i zwanym Sklepem Internetowym


1) Definicje

Sklep Internetowy - serwis internetowy dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów przez Internet

Regulamin - regulamin Sklepu Internetowego

Dni robocze - dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Klient - podmiot na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną (lub) i może być zawarta umowa sprzedaży.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sprzedawca - Moto-Moto Daromiła Wawrzyniak, 90-768 Łódź, Al. Włókniarzy 217, NIP 7271167767

Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, posiadający określony numer katalogowy identyfikujący produkt

Cena - ceny zawieszone przy towarze, ceny podane w kwotach brutto PLN

Zakup po rejestracji - zakup Klienta po uprzednim utworzenie konta użytkownika

Zakup bez rejestracji - zakup jednorazowy (bez utworzenia konta użytkownika)

Dostawca - firma kurierska wskazana w procesie składania zamówienia

Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu

Płatność - zapłata za towar z góry lub przy dostawie

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie


2) Składanie zamówienia

1 - Prezentowane Towary w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego


2 - Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym , 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, korzystając z dwóch form:

-zamówienia po rejestracji

-zamówienia bez rejestracji


3 - Proces wyszukiwania Towaru do zamówienia

W celu wyszukania towaru do zamówienia można posługiwać się wyszukiwarką części:

3a) wyszukiwarka po numerze części, wpisując znany Klientowi numer katalogowy towaru (części, produktu) w okienko wyszukiwania i naciskając „ wyszukaj części” ukaże się wybrany numer części oraz cena katalogowa brutto produktu podana w walucie PLN

Produkty można w ten sposób dodawać końcowo do koszyka. W koszyku ukaże się przewidywany czas wysyłki towaru do Kilenta oszacowany w oparciu o uaktualniane on-line stany magazynów producenta oraz sprzedawcy.

3b) wyszukiwarka po modelu, gdzie Klient sam wyszukuje numer części na wybranym schemacie budowy wskazanego pojazdu. Wybierając tą opcję należy kolejno wybrać: Typ pojazdu>Model pojazdu>Rocznik modelowy pojazdu i rynek przeznaczenia (np. E19, E21…..itp)>Dział budowy pojazdu>Schemat budowy pojazdu>Część na schemacie wraz z przypisanym do części numerem porządkowym, gdzie dany numer porządkowy z obrazka będzie można odnaleźć na zestawieniu obok co końcowo zidentyfikuje prawidłowy numer katalogowy części do zamówienia. Dodatkowo podana jest cena brutto w walucie PLN za jedną sztukę danego numeru katalogowego części oraz sugerowana do zamówienia ilość sztuk części o danym numerze katalogowym użyta na wybranym schemacie budowy pojazdu.

Produkty można w ten sposób dodawać końcowo do koszyka. W koszyku ukaże się przewidywany czas wysyłki towaru do Kilenta oszacowany w oparciu o uaktualniane on-line stany magazynów producenta oraz sprzedawcy.

UWAGA !!! samodzielne wyszukiwanie części po modelu obarczone jest ryzykiem pomyłki.

3c) wyszukiwarka w oparciu o numer VIN (należy wpisać numer VIN pojazdu, zwykle 17 znaków) – gdzie wybierając tę opcję Klient przekazuje obsłudze sklepu numer VIN pojazdu do którego szuka części wraz z listą (słowny opis) części a następnie czeka na kontakt ze strony obsługi sklepu, która to ma za zadanie dobrać części, w tym wskazać ich numery katalogowe oraz ceny i dostępność.

3d) akcesoria oryginalne do pojazdu pogrupowane wg typu i modeli pojazdów oraz przedziałów czasu w których to dany model był produkowany, będące wyborem z pośród oryginalnych akcesoriów oferowanych przez producenta pojazdów

Produkty można w ten sposób dodawać końcowo do koszyka. W koszyku ukaże się przewidywany czas wysyłki towaru do Kilenta oszacowany w oparciu o uaktualniane on-line stany magazynów producenta oraz sprzedawcy.

3e) oleje oryginalne do pojazdu stanowiące wybór z pośród oryginalnych olei i chemii oferowanej przez producenta pojazdów

Produkty można w ten sposób dodawać końcowo do koszyka. W koszyku ukaże się przewidywany czas wysyłki towaru do Kilenta oszacowany w oparciu o uaktualniane on-line stany magazynów producenta oraz sprzedawcy.

 

4 - Proces składania zamówienia:

Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje je wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia KUP TERAZ przy danym Towarze. W ten sposób produkty dodawane są do KOSZYKA.

-----TWÓJ KOSZYK---------Klient po skompletowaniu całości zamówienia, przechodzi do PODSUMOWANIA KOSZYKA, (tu pojawia się informacja o dostępności / czasie wysyłki lub w przypadku jej braku należy odświeżyć stronę np. F5 oraz sprawdzić czy potwierdzono pliki cookies używane przez stronę),

-----Wciśnięcie przycisku ZAMAWIAM kieruje Klienta do finalizacji zamówienia składającego się z poszczególnych sekcji do uzupełnienia:

-----TWOJE ZAMÓWIENIE-------- Klient dokonuje wyboru czy zakupu dokonuje bez rejestracji, czy po rejestracji (nie występuje jeśli Klient zalogował się na konto użytkownika przed rozpoczęciem kompletowania produktów)

-----DANE ZAMAWIAJACEGO PRZESYŁKĘ-------- W tym punkcie klient potwierdza DANYCH OSOBISTE oraz określa DANE ADRESOWE (UWAGA: adres zamawiającego domyślnie jest adresem dostawy, jeśli jest inaczej, to proszę odznaczyć odpowiednie pole wyboru w tej sekcji)

-----METODA WYSYŁKI-------- W tym punkcie Klient dokonuje wyboru dostawcy oraz sposobu odbioru zamawianych produktów

-----METODY PŁATNOŚCI------- W tym punkcie Klient dokonuje metody płatności oraz wyboru dokumentu sprzedażowego: paragon czy faktura, a jeśli faktura to czy na firmę (NIP) czy na osobę fizyczną

Po zapoznaniu się z treścią regulaminu Sklepu Internetowego i zaakceptowaniu jego warunków przechodzi DALEJ.

------PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA----- Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę jak też o wszystkich dodatkowych kosztach

Po POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA Klient otrzymuje informacje o SZCZEGÓŁACH ZAMÓWIENIA na podany adres mailowy


5 - Dostepność towaru

Informacja o dostępności towaru / czasie wysyłki pojawia się przy Podsumowaniu w koszyku lub w przypadku jej braku należy odświeżyć stronę np. F5 oraz sprawdzić czy potwierdzono pliki cookies używane przez stronę


6 - Termin realizacji dostawy

Wysyłki wysyłamy bez zbędnej zwłoki w Dni Robocze. Termin dostawy zależny jest od wyboru Dostawcy i sposobu dostawy oraz wybranej formy płatności. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych.


7 - Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi jednocześnie złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia


8 - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przed wysyłką oraz kontaktu w tym celu z Klientem. 


9 - Każde zamówienie, w którym Klient wybierze towar o łącznej wartości przekraczającej 500 zł przed wysyłką będzie zweryfikowane przez Sprzedawcę w najbliższym dniu roboczym, a po weryfikacji obsługa sklepu przekaże dalej zamówienia do realizacji lub podejmie kontakt z Klientem w celu doprecyzowania zamówienia.


10 - Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

-Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu środków

-Karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzy system płatności „Przelewy24.pl” - realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu środków

-Za pobraniem przy dokonaniu dostawy

-Gotówką lub kartą w przypadku odbioru osobistego w Sklepie


11 - Dostawa

Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu opisującego nieprawidłowość. Brak spisanego protokołu uniemożliwia dochodzenie roszczeń od Dostawcy.

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza paragon albo fakturę VAT obejmującą zakupione Towary.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

3) Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru Sprzedawcy w stanie niepogorszonym.

3. Towar wraz z oświadczeniem należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny za zwrócony towar w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru i oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Można korzystać z ogólnie dostępnych w internecie formularzy odstąpienia lub samemu napisać oświadczenie woli.4) Rękojmia , gwarancja

Towary mogą być objęte standardową gwarancją producenta.


5) Reklamacje

Jeśli Klient rozpozna wadliwy towar, należy bez zbędnej zwłoki poinformować o tym fakcie Sprzedawcę (złożyć reklamację). Towar który w opini Klienta zawiera wadę, należy odesłać na swój koszt do Sprzedawcy wraz z krótką notatką informacyjną określającą wadę. Sprzedawca po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru podejmie dalsze kroki w tym m.in. skontaktuje się z gwarantem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i podejmie próbę jej rozwiązania. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca dostarczy następnie do Klienta towar wolny od wad lub zaproponuje zwrot środków jeśli nie ma możliwości dostarczenia towaru wolnego od wady (np. w między czasie produkt został wycofany ze sprzedaży). W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamcji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem aby ustalić warunki odesłania towaru ponownie do Klienta. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.

6) Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych określona została w Polityce Prywatności


7) Postanowienia końcowe

Umowy Sprzedaży sporządzane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.

W przypadku chęci złożenia zamówienia innym kanałem, prosimy o kontakt z obsługą sklepu: marcin@mot-moto.net.pl, (+48) 668 667 101, Al. Włókniarzy 217, 90‑768 ŁódźRegulamin wchodzi w życie z dniem 2021.09.16