Odstąpienie od umowy do 14dni


1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru Sprzedawcy w stanie niepogorszonym.

3. Towar wraz z oświadczeniem należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny za zwrócony towar w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru i oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Można korzystać z ogólnie dostępnych w internecie formularzy odstąpienia lub samemu napisać oświadczenie woli.