Ochrona danych osobowych


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Moto-Moto


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny oraz określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego .

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Moto-Moto  Daromiła Wawrzyniak, Al. Włókniarzy 217, 90-768 Łódź, NIP 7271167767, adres poczty elektronicznej: marcin@moto-moto.net.pl numer telefonu: 668-667-101 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, że zebrane  dane osobowe:

-przetwarza  zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty

-zbiera  w  konkretnych , wyraźnych i prawnie uzasadnionych  celach

-nie podaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

-są merytorycznie poprawne

-przetwarzane są w sposób  zapewniających ich bezpieczeństwo

-są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację


2.  ZBIERANIE  DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA I USŁUGOBIORCY
1. Celem zbierania danych osobowych Klientów i Usługobiorców przez Administratora jest

- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży

- rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Umowa o Usługę Konta

2. Nie podanie poniższych danych uniemożliwi   zawarcie umowy Sprzedaży w  Sklepie Internetowym

3. W celu realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Administrator zbiera następujące dane osobowe:

 imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;

 adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

4. W celu realizacji umowy konieczne jest przekazanie przez Administratora danych osobowych:

-  wybranemu przewoźnikowi do realizacji dostawy przesyłką kurierską

-  wybranemu podmiotowi do realizacji płatności

5. Dane osobowe  przechowywane będą nie dłużej niż to niezbędne do osiągnięcia celu3. PRAWA KLIENTA I USŁUGOBIORCY , KTÓREGO DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE


1. Klient i Usługobiorca ma prawo do:

- żądania od Administratora  niezwłocznego sprostowania danych, które jego dotyczą (art. 16 RODO)

- żądania od Administratora  niezwłocznego usunięcia danych, które  jego dotyczą (art.17 RODO)

- jeśli Klient lub Usługobiorca chce skasować swoje dane osobowe w Sklepie Internetowym, prosimy aby wypełnił formularz

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- dostępu do  swoich danych osobowych oraz informacji o nich (art.15 RODO)

- do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)

- przenoszenia swoich danych osobowych (20 RODO)


4.COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

- identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego. Niniejszy sklep internetowy zawiera odnośniki do innych stron, które posiadają własna Politykę Prywatności

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator udostępnia środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu  przez osoby nieuprawnione danych osobowy przesyłanych droga elektroniczną , tj:

zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem; dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła; certyfikat SSL, zapewniający szyfrowanie przesyłanych danych