Reklamacje

Jeśli Klient rozpozna wadliwy towar, należy bez zbędnej zwłoki poinformować o tym fakcie Sprzedawcę (złożyć reklamację). Towar który w opini Klienta zawiera wadę, należy odesłać na swój koszt do Sprzedawcy wraz z krótką notatką informacyjną określającą wadę. Sprzedawca po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru podejmie dalsze kroki w tym m.in. skontaktuje się z gwarantem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i podejmie próbę jej rozwiązania. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca dostarczy następnie do Klienta towar wolny od wad lub zaproponuje zwrot środków jeśli nie ma możliwości dostarczenia towaru wolnego od wady (np. w między czasie produkt został wycofany ze sprzedaży). W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamcji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem aby ustalić warunki odesłania towaru ponownie do Klienta. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.